(English version below)

Läs noga igenom köpvillkoren innan du genomför ett köp hos Lily&Isac.
När du beställer någon utav våra varor, accepterar du automatiskt nedan köpvillkor. När du besöker och handlar via lilyisac.com accepterar du att vi använder oss av cookies.

Betalning
Lilyisac.com accepterar endast betalning via PayPal eller med utvalda kort (VISA, Mastercard, etc). Du måste vara över 18 år (eller ha målsmans godkännande för att beställa) och accepterar att nedan köpvillkor gäller för alla genomförda köp. Alla produkter tillhör Lily&Isac tills dess att betalning är fullt mottagen. Det pris som gäller är det pris som står på lilyisac.com när du beställer varan. Totalkostnaden inklusive leveranskostnad och rabatter är det som anges när du slutför ditt köp. Kortinformation skickar endast via säker SSL och lagras inte. Vänligen läs infomrationen via den betaldningslösning du väljer att använda. Om du betalar med annan valuta kan lokala avgifter läggas till via din bank.
Personlig information

All personlig information du lämnar via beställningsformuläret kommer att hanteras med sekretess och kommer endast att användas för att genomföra leverans till dig, samt användas för att skicka ut nyhetsbrev och information om nya varor och erbjudanden. Endast Lily&Isac samt Tictail (Webblösningsleverantör) har tillgång till din information och förbinder sig att aldrig lämna ut information till tredje part. Du har alltid rätten att be Lily&Isac att radera eller uppdatera informationen om dig.
Force Majeure
Vid händelser som ligger utom Lily&Isacs inflytande, såkallade oförutsedda händelser, åberopas Force Majeure och Lily&Isac frigörs då från att fullfölja leveranser. Såsom naturkatastofer, brand, översvämning, nya eller uppdaterade lagar och regler som träffar Lily&Isac, sabotage, olyckor, strejker eller uteblivna leveranser från leverantörer. Force Majeure inkluderar också beslut från regering som påverkar marknaden negativt, tex restriktioner, varningar, boter etc.
Övrigt

Lily&Isac har rätten att närsomhelst ändra informationen på sidan. Vid händelsen att en vara sålt slut har Lily&Isac rätt att cancellera ordern och återbetala betalt belopp på bästa sätt. Lily&Isac ska informera om möjliga ersättningsvaror.

Tictail AB är inte ansvariga för någon information på lilyisac.com

Terms & Conditions in short

Additional Information
Lily & Isac reserves the right to amend any information, including but not limited to prices, technical specifications, terms of purchase and product offerings without prior notice. At the event of when a product is sold out, Lily & Isac has the right to cancel the order and refund any amount paid in the best way. Lily & Isac shall also notify the customer of equivalent replacement products if available.

Tictail AB is not responsible for any content, interactions or transfers made on http://lilyisac.tictail.com